Externe

Fondurile structurale pe intelesul tuturor

Utilizând ca sursa de informare paginile de internet publice ale ministerelor de resort, precum si materialele de informare ale expertilor guvernamentali care au participat la sesiunile de training organizate de Eurolink-Casa Europei, prezentam, in serial, axele prioritare ale programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, gestionat de Ministerul Economiei si Comertului (www.minind.ro).

Axa prioritara II: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)
Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu:

2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate aplicabile:
Sprijinirea proiectelor in parteneriat, intre intreprinderi si institutii de cercetare/universitati;

Sprijinirea proiectelor complexe de C-D care vor atrage specialisti din strainatate

2.2. Investitii in infrastructura de CDI:
Dezvoltarea infrastructurii cd existente si crearea de noi infrastructuri cd (laboratoare, centre de excelenta);

Dezvoltarea de poli de excelenta;

Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (Grid, Geant)

2.3. Accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI:
Sprijin pentru micro-intreprinderi si spin-off-uri noi si de high-tech;

Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de munca pentru CD;

Promovarea inovarii in cadrul firmelor
Ghidul practic al cetateanului pentru integrare europeana este un proiect editorial realizat in cooperare cu Fundatia EUROLINK-Casa Europei, sub egida Platformei Central-Europene pentru o Concurenta Loiala si Transparenta (CEFTAC)
Coordonare generala: Sever Avram
Coordonare editoriala: Florin Manole
Comunicare/Relatii Publice: Sandu Zamfirescu
Documentare: Raluca Visan
Pentru contactare si informatii: [email protected] ; [email protected] ; [email protected] sau www.HouseofEurope.ro ; www.ceftac.ro ; www.StructuralFunds.ro