Societate

Ministerul Sanatatii reinfiinteaza stagiatura la tara

Sistemul sanitar medical ceausist se reintoarce in România. Absolventii facultatilor de medicina vor fi obligati sa-si faca rezidentiatul la tara, unde criza de medici se acutizeaza de la an la an. Pe de alta parte, numarul de locuri la universitatile de medicina a scazut dramatic, pe motiv ca invatamântul medical este prea costisitor.

Legislatia privind organizarea si finantarea rezidentiatului va fi modificata. Ministerul Sanatatii a elaborat un proiect de ordonanta in acest sens, necesitatea schimbarilor fiind justificata prin lipsa specialistilor din unitatile sanitare publice. Principala modificare adusa de acest proiect de act normativ este aceea ca rezidentiatul pe post se va organiza doar pentru unitatile sanitare publice din zone defavorizate din punct de vedere al asigurarii asistentei medicale. Aceste zone vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. Pentru capitalele de judete, vor fi nominalizate numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat. La fel se va proceda si in cazul celorlalte unitati sanitare din judetele respective. In proiectul de ordonanta se mai precizeaza ca, pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale, nu se va organiza rezidentiat pe post. Totodata, rezidentii care vor ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat vor incheia un contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea publica sanitara care a publicat postul respectiv. „Dupa obtinerea titlului de specialist acestia sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica cu care au încheiat contractul individual de munca pe cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii în rezidentiat. Obligatia se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, în baza prevederilor art.193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiilor asumate îl obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca”, se mai arata in proiectul actului normativ. O alta modificare adusa este aceea ca, incepand cu promotia 2005 de absolventi ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se va face dupa promovarea examenului de medic specialist. Incepand cu promotia 2007, candidatii care nu se confirma in rezidentiat pot efectua trei ani de pregatire supravegheata in unitati sanitare publice. Acestia vor beneficia de contract individual de munca pe durata determinata, iar pe parcursul celor trei ani, absolventii au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat.

învatamântul medical, costisitor si cu finantare deficitara

învatamântul superior medical din România a început sa piarda teren. La admiterea din acest an pentru primul ciclu (anul I de studii) a fost repartizat cel mai mic numar de locuri: între 520 si 640 de locuri pentru fiecare centru universitar din tara. „Desi nu m-am ocupat personal de repartizarea numarului de locuri pe universitati, va pot spune ca principalul motiv a avut drept cauza faptul ca a fost nevoie sa marim numarul de locuri pentru masterat la alte universitati, în detrimentul celor de la medicina. La medicina, aceasta forma de învatamânt nu se organizeaza, decât cu unele exceptii, în conditiile în care acest domeniu este foarte costisitor”, ne-a declarat Dan Constantinescu, directorul general al Directiei generale pentru învatamântul superior. Slaba finantare a învatamântului medical a fost recunoscuta si de ministrul educatiei, Cristian Adomnitei, fapt pentru care a decis ieri o întâlnire cu toti rectorii de la medicina. „Acest domeniu se confrunta cu o finantare deficitara pentru cercetare si lipseste expertiza în aplicarea pentru obtinerea de granturi”, a precizat ministrul.